به کارگیری یادگیری ماشینی در درمان ناباروری

تحلیل ویژگی‎های مورفولوژیک اسپرم یک فاکتور تعیین کننده در درمان ناباروری‎های مردانه است. روش‎های موجود برای این تحلیل عموما دستی هستند. این روش‎های دستی نادقیق، زمان‎بر و مبتنی بر سلیقه و مهارت جنین‌شناسان است. اخیرا تکنیک‎های خودکار آنالیز مورفولوژی اسپرم انسان به عنوان یک راه حل مناسب برای حل این مشکل پیشنهاد شده است. بعلاوه پیش بینی نتایج کمک باروری در چرخه‎های تکنیک کمک باروری ضروری است. تاکنون کارهای زیادی در زمینه تحلیل خودکار مورفولوژی اسپرم و پیش‎بینی نتیجه اعمال روش‎های کمک باروری انجام نشده است. در این قسمت از تکنیکهای داده کاوی برای پیش بینی نرخ باروری استفاده خواهد شد.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر