برنامه نویسی اندازه گیری صوت زیر آب

در این فناوری به بررسی برنامه نویسی و شاخص سازی نرم افزاری برای اندازه گیری صوت پرداخته شده است.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر