بررسی مبلمان شهری و پیامدهای ترافیکی آن مطالعه موردی شهر لاهیجان

امروزه نقش مبلمان شهری در خدمت رسانی به شهروندان هر شهر برکسی پوشیده نیست. اما مسئولین امور دست اندرکاران امور شهری معتقدند که گذشته از امر خدمات رسانی، حفظ هویت و زیبایی سیمای شهری نیز از اولویت های بالایی برخوردار است. چنانچه بعضاً مشاهده می شود با گسترش بی ضابطه بسیاری از شهرهای بزرگ و افزایش جمعیت رفته رفته تسلط مسئولین شهری به کنترل اوضاع اجتماعی و پرداختن به امورسیمای شهرها و ساماندهی آنها کمتر ازگذشته می شود و گاهی هویت حفظ سیمای بصری در زیر پوشش عملکردها و پاسخ به نیاز روزمره شهروندان به فراموشی سپرده می شود . طراحی معماری شهرها بخشی از هنر سازمان دادن فضای کالبدی است که با رشته های مختلف علمی و هنری مانند جغرافیا، برنامه ریزی شهری، معماری منظر، مهندسی ترافیک و حمل و نقل، روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد سر وکار دارد. بخش عمده ای از مشکلات شهرب نظیر ترافیک، انواع آلودگی، اختلالات روانی و …. ناشی از طراحی نامناسب شهری در بخش های مختلف شبکه معابر می باشد. طراحی فنی و معمارانه، خود ضمن زیبا کردن چهره شهر، در کاهش مشکلات ترافیکی، بروز خشونت ها و سایر ناهنجاری های اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود. در بسیاری از شهرهای دنیا کف سازی مسیرهای پیاده رو، سازماندهی نحوه استقرار بافت های شهری، فضاسازی مناسب و صحیح معابر، نماهای بیرونی کوچه ها، خیابان ها، ساختمان ها، طراحی علائم شهری، طراحی شبکه ارتباطی، چیدمان هندسی –فضایی مسیرهای پیاده، میادین، پارک ها، ورودی ها و همین طور سازمان دادن علائم و تجهیزات محور پیاده، استفاده مناسب از نرده و میله های راه بند، تجهیز ایستگاه های تاکسی و اتوبوس، تابلوها و پل های عابر پیاده می تواند اثر مثبت روی شهروندان و استفاده کنندگان از محیط های شهری داشته باشد. در این پژوهش تأثیر مبلمان شهری به همراه المان های معماری بناهای شهری بر کاهش مشکلات حمل و نقل و ترافیک شهرها مورد بررسی قرار می گیرد.

توسط : entezami ۱۵ آذر