بررسی رفتار میگوی آلبالویی قرمز

میگوی (Bouvier, ۱۹۰۴) Neocaridina davidi که معمولا با نام میگوی ردچری شناخته می¬شود، یک گونه¬ی کوچک و قدرتمند است که در آب¬های داخلی مختلفی از جمله؛ دریاچه¬ها، آبگیرها، جویبارها و رودخانه¬ها زندگی می¬کنند. با اینکه N. davidi بومی کشورهای چین، کره، تایوان و ویتنام است اما در کشور های ایالات متحده امریکا و ژاپن به¬عنوان گونه غیربومی و مهاجم نیز وجود دارد که این به سبب تحمل محدوده وسیعی از تغییرات دمایی و کیفیت آب، توسط این گونه می¬باشد. هم¬چنین N. davidi اخیرا در بخشی از رودخانه راین، در کشور آلمان نیز یافت شده است. در این طرح فناوری، به پتانسیل های بررسی و تعیین شاخص های رفتاری این گونه با استفاده از ست آپ ابتکاری می باشیم.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر