اهلی سازی ماهی سوف سفید و القای تولیدمثل

از بین گونه‌های ماهیان، ماهی سوف یکی از گونه‌های ارزشمند در حوزه دریای خزر است که نقش مهمی در چرخه اکولوژیک و صید ایفا می‌کند. عملیات تکثیر عمدتاً با استفاده از لانه¬گذاری در استخرهای خاکی که همراه با صرف انرژی و هزینه¬های زیادی است صورت می‌گیرد. این در حالی است که اطلاعات محدود و اندکی در خصوص شیوه¬های دیگر تکثیر در این ماهی انجام و گزارش شده است. تأمین مولدین مناسب و انتقال آن‌ها برای عملیات تکثیر نیاز به هزینه هنگفتی دارد و از طرفی دیگر کاهش ذخایر و افزایش هزینه‌ها، تولید گونه مورد نظر را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. لذا این پروژه با هدف پرورش مولد از مرحله لاروی در شرایط کارگاهی و دستیابی به کلیه نرماتیوهای پرورش و تکثیر این ماهی ارزشمند در سیستم‌های تحت اسارت به منظور حفظ ذخایر طبیعی این ماهی در دریای خزر و حوضه آبریز آن و امکان معرفی یک گونه جدید به سیستم‌های آبزی‌پروری در حوضه خزری طراحی و در حال اجرا است.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر