استفاده از میکروپایل در فونداسیون خطوط انتقال برق

شرایط ژئوفیزیکی در استان گیلان احداث پی دکل خطوط انتقال نیرو را با هزینه های بسیار زیادی همراه می نماید. در این پژوهش با ارایه و طرحی پی های جدید متناسب با این اقلیم،هزینه های زمانی و مالی عملیات احداث کاهش داده شد.

توسط : bargh ۱۷ آذر