استحصال و تولید بیوپلیمر کیتین/کیتوسان

در این ایده کیتین و کیتوزان ازمنبع non-animal با روش بهبود یافته جهت دستیابی به کیتین و استیل زدایی جهت دستیابی به کیتوزان حاصل می شود. علاوه بر تولید دانش فنی استحصال کیتین و کیتوزان با کمترین مقدار مواد مصرفی و کمترین زمان دستیابی به محصول که منجر به کاهش هزینه های تولید می شود، منجر به تهیه یکی از پرکاربردترین بیوپلیمرهای زیستی می شود که علاوه بر کاربرد در حوزه کشاورزی در صنایعی چون نساجی ، کاغذ سازی، آرایشی و بهداشتی ، مهندسی بافت و نیز پزشکی به عنوان یک ماده آنتی باکتریال و ضد قارچ و … قابل استفاده است. سازگاری زیستی بالا، سمیت پایین، زیست تخریب پذیری و خواص ضد میکروبی از مهمترین ویژگی های کیتین و کیتوزان بدست آمده است.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر