ارزیابی مورفومتریک تصاویر دوپیش‌هسته

ناباروری یکی از مشکلات بزرگی است که باوجود پیشرفت‌های فراوان علمی، راه درمان قطعی برای آن پیدا نشده است. در این فناوری، با استفاده از روش‌های پردازش تصویر، الگوریتم خودکاری برای ارزیابی مورفومتریک تصاویر دوپیش‌هسته زیگوت، ارائه می‌شود. با استفاده از تکنولوژی این رویکرد، تمرکز روی ۲PN‌ایی است که از نظر ویژگی‌های ذاتی پتانسیل بالاتری برای باروری داشته باشد.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر