ارائه ی داروی ترکیبی جدید برای تحریک تخمک گذاری

طرح مورد نظر «ارائه داروی ترکیبی جدید لتروزول و عصاره برگ تمشک قرمز در تحریک تخمک گذاری مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک» نام دارد؛ سندرم تخمدان پلی کیستیک یکی از بیماری های شایع در از مجموعه بیماری های ناباروری زنان است، بیش از یک سوم زنان تخمدان پلی کیستیک دارند و از این بین ۲۵ تا ۴۰درصد آن ها مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک می باشند. هدف از این طرح ترکیب داروی صنعتی لتروزول و عصاره برگ گیاه تمشک قرمز است، لتروزول دارویی است که برای افزایش تخمک گذاری در زنان از آن استفاده می گردد و برگ تمشک قرمز در تنظیم ترشح هورمون در زنان و کاهش اختلالات تخمک گذاری مؤثر است. آنچه در این مورد این پژوهش حائز اهمیت است نوآورانه بودن آن است به طوری که تاکنون هیچ موردی از تحقیق بر روی ترکیب یاد شده در خارج و داخل کشور ثبت نشده است از مزایای داروی ترکیبی حاصله از پژوهش حاضر می توان به امکان سنجش میزان تخمک گذاری، امکان سنجش کیفی تخمک، امکان سنجش حفظ باروری، امکان بهره گیری از دارو با دوز جدید و معین و… اشاره کرد.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر