اتوماسیون یکی از پست‌های فوق توزیع قدیمی برق گیلان

بخش بزرگی از پست‌های استان گیلان از نوع پست‌های قدیمی بوده که استانداردها و قابلیت‌های بهره‌برداری و بهره‌وری تکنولوژی روز را تأمین نمی‌نمایند. بنابراین با توجه به قابلیت های ابتدایی برای ارتباط با سیستم‌های کنترل قدیمی در پست‌های فوق توزیع مذکور یک سامانه دیجیتالی مناسب بر اساس مفاهیم DCS و اتوماسیون طراحی و راه‌اندازی گردید.
برای انجام این مهم از بی‌کنترلر ساخت شرکت مهندسین برق گیلان زمین و تجهیزات مورد نیاز دیگر برای جمع آوری اطلاعات از سطح پست استفاده شد.
لازم به ذکر است پست برق قدیمی پوشش رشت با سیستم اتوماسیون اجرا شده توسط سخت افزار بومی به طور کامل در حال بهره برداری می باشد.

توسط : bargh ۱۷ آذر