اتاقک رشد CO

طراحی و ساخت اطاقک رشد هوشمند با قابلیت مشاهده، تنظیم و ثبت پارامتر های نور، دما ، رطوبت محیط و CO۲ بصورت تمام اتوماتیک

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر