آزمون سال

آزمو سال سایتی (azmoonsal.ir)است که در آن دبیران، استادان به سهولت آزمون خود را در آن ساخته و در اختیار دانش آموز قرار میدهندو هرکدام از دانش آموزان با ورود به پیج خود در آزمون مربوطه شرکت میکنند.
آزمون ها تصیح شده ، کارنامه ها با نمودار پیشرفت در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد.

توسط : gstpark ۱۳ آذر