اجرای نمایشگاه با برند گیل اکسپو برای دومین بار

نمایشگاه برای دومین بار با برند گیل اکسپو پذیرای طرحهای پژوهشی و فناوری های دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، مراکز رشد و نوآوری و حوزه دانش آموزی و استارتاپهای استان گیلان می باشد.

توسط : exhibition ۱۶ آذر