کارگزاری فن بازار منطقه ای استان گیلان

  • گیلان
  • رشت
  • ایده پدید در سال 1388 با نام «مؤسسه توسعه فناوری¬های نوین آران» در تهران متولد شد، و بعد از تغییرات مدیریتی، فعالیت خود را با نام «مؤسسه توسعه فناوری¬های نوین ایده پدید» (رشت، اداره ثبت شرکت¬ها، فروردین 1390) در زمینه¬ی تجاری¬سازی و انتقال فناوری ادامه داد.در مردادماه سال جاری (1399)، دفتر فن¬بازار منطقه¬ای گیلان توسط شبکه فن¬بازار ملی ایران (وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) افتتاح، و مؤسسه ایده پدید رسماً به عنوان کارگزار فناوری این شبکه در استان گیلان معرفی شد.فعالیت¬های کارگزاری ایده پدید در سه حوزه¬ی «ارزیابی» ظرفیت تجاری¬سازی طرح¬ها، اختراعات و فناوری¬ها، «آماده¬سازی» طرح¬ها، اختراعات و فناوری¬های منتخب و ارائه¬ی آنها به صاحبان صنایع و سرمایه¬گذاران، و «بازاریابی» و فروش محصولات نوآورانه متمرکز شده است. Idea Padid was born in the capital city of Tehran (2009) under the name of "Aran Institute for the Development of High-tech", and after managerial changes immigrated to Rasht, northern green province of Guilan (2011) and continued as a technology broker.Commercialization of research results especially in bio-agriculture and technology-transfer-related services, has so far been the main focus of the institute's activities.In 2016, Idea Padid "Entrepreneurship Services Center" was established to develop technological entrepreneurship and providing traditional businesses with appropriate technologies.In 2020, "Iran National Techmart Network" inaugurated its Regional Office in Guilan (under supervision of "Vice-Presidency for Science and Technology") and officially introduced Idea Padid as its Guilan Regional Techmart Office broker. The Office is located in Guilan Science & Technology Park.Idea Padid "evaluates" innovations, inventions and academic research results, and "prepares" them to be ready to present to industries and investors. Idea Padid also plays the role of a professional technology matchmaker.

  • افشین فیرومنش، متخصص حقوق فناوریمؤسس و مدیرعامل ایده پدیدAfshin Firuzmaneshexpert in technology law,Idea Padid founder & CEO

  • بنفش
  • 01333461812
  • guilan@techmart.ir
  • www.gilan.techmart.ir
توسط : kargozari ۱۵ آذر