پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری

  • گیلان
  • رشت
  • استعدادهای طبیعی منطقه شمال کشور از دید تنوع زیستی و توان تولید فراورده های راهبردی در حوزه های؛ پرورش دام (نژادهای بومی گوسفند، بز، گاو، گاومیش و اسب کاسپین)، گیاهی (برنج، زیتون، مرکبات)، حشره های صنعتی (کرم ابریشم و زنبورعسل) و گونه های فراوان طیور و انواع آبزیان، گسترش و بهره گیری از فناوریهای نوین زیست فناورری را در حوزه های یادشده به امری ضروری بدل کرده است. در این راستا، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری به عنوان یکی از زیرمجموعه های پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، در سال 1385 در زمینی به مساحت 7000 متر مربع و زیربنایی به مساحت 3600 متر مربع دربرگیرنده آزمایشگاه ها و فضای اداری و نیز 370 متر مربع دربرگیرنده مجموعه ای از گلخانه ها راه اندازی شده است. محور پژوهشها در این پژوهشکده، در سه بخش؛ بخش بیوتکنولوژی دام، طیور و آبزیان، بخش ژنومیکس و بیوانفورماتیک و بخش کشت بافت و انتقال ژن، با اولویت دام، طیور، آبزیان و حشره های صنعتی و سپس گیاهان راهبردی منطقه شمال کشور قرار گرفته است.

  • ریاست پژوهشکده بیوتکتولوژی جانوری، بر عهده آقای دکتر مجید متقی طلب میباشد. وی دارای مدرک دکترای بیوشیمی تغذیه از دانشگاه منچستر انگلستان بوده و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان (گروه علوم دامی) با مرتبه علمی استاد میباشد. وی علاوه بر تدریس در دانشگاه گیلان، دارای پیشینه اجرایی و مدیریتی نیز بوده که از آن جمله میتوان به معاون اداري و مالي دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان، معاون آموزشي دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان، مدير دفتر سنجش و نظارت دانشگاه گيلان، ریيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي گيلان، ریيس پارك علم و فناوري گيلان، رییس شبکه پارک های علم و فناوری کشورهای اسلامی (INSTP) و دبیر فن بازار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

  • بنفش
  • پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
  • 01333661504
  • info@abrii.ac.ir
  • http://rasht.abrii.ac.ir