موسسه کارافرینان شایسته فاخر (کاشف)

  • گیلان
  • رشت
  • موسسه کارآفرینان شایسته فاخر (کاشف) با دریافت مجوز شتابدهنده ، اولین کافه کارآفرینی و همچنین اولین فضای کاری مشترک (coworking space ) از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان ، اولین اکوسیستم کارآفرینی استان گیلان را به نام خود ثبت نمود. همچنین دارای اولین مجوز آموزش های الکترونیکی فنی و حرفه ای از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، مجوز نمایندگی مرکز آموزش بازرگانی با رتبه (( الف )) در استان گیلان وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت می باشد. این موسسه دارای گواهینامه های ایزو 10015 و 29990 از ICS Group کانادا نیز می باشد .ضمناً این موسسه دارای کارت عضویت اشخاص حقوقی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور بوده و برای اولین بار در کشور مجوزهای مرکز خدمات پژوهشهای کاربردی کشاورزی و منابع طبيعی غيردولتی ، مرکز خدمات انتقال تکنولوژیهای نوين کشاورزی و منابع طبيعی غيردولتی ، مرکز خدمات توسعه کسب وکارهای کشاورزی و منابع طبيعی غيردولتی ، مرکز خدمات توسعه علوم و فنون کاربردی کشاورزی و منابع طبيعی غيردولتی ، مرکز خدمات مديريت صادرات کشاورزی و منابع طبيعی غيردولتی ، مرکز خدمات توان افزايی و مهارت آموزی کشاورزی و منابع طبيعی غيردولتی را از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اخذ نموده است.

  • رئیس هیئت مدیره موسسه دکتر روهام قلیچی می باشد.

  • زرد
  • موسسه کارافرینان شایسته فاخر (کاشف)
  • 01334245
  • btc.gilan@gmail.com
  • www.gilan-btc.ir