مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

  • گیلان
  • رشت
  • مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گيلان در سال 1369 با نام مرکز تحقیقات منابع طبیعی و اموردام گیلان تحت نظارت وزارت جهاد سازندگی کشور و سازمان جهاد سازندگی استان گیلان تأسیس گردید و همواره با انجام فعالیت¬های علمی و تحقیقاتی با دارا بودن بخش¬ها و ایستگاه¬ها و دیسیپلین¬های منابع طبیعی و امور دام در این زمینه فعال و پیشرو بود و پس از ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات از سال 1382 نیز فعالیت خود را تحت مدیریت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با عنوان جدید مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گيلان ادامه داد. هم اکنون این مرکز علاوه بر پرسنل اداری و آموزشی، دارای 40 عضو هیأت علمی و محقق نیز می¬باشد که در تهیه و اجرای طرح¬های تحقیقاتی در زمینه‌های مرتبط با منابع طبیعی، آبخیزداری و جنگل و مرتع، دامپزشکی، علوم دامی، اصلاح و تهیه نهال و بذر، گیاه¬پزشکی با فعالیت آفات و بیماریهای گیاهی، فنی و مهندسی کشاورزی، خاک و آب، اقتصادی، اجتماعی، ترویجی و توسعه روستایی فعال می باشند و هر یک از این فعالیت¬ها در قالب بخش¬های تحقیقاتی صورت می¬پذیرند. همچنین در ارتباط با آموزش و معاونت آموزشی، مرکز با آموزش‌های مختلف در سطوح بهره‌برداران، آموزش‌های علمی- کاربردی کشاورزی و شیلاتی، آموزش‌های اداری ضمن خدمت و آموزش دانش‌آموزی، فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه آموزش فراگیران علوم کشاورزی دارد. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان دارای 6 مجموعه آزمایشگاه¬های تخصصی با شناسه ملی آفات و بیماری های گیاهی، خاک و آب، آزمایشگاه بین المللی ارزیابی حسی روغن زیتون، کشت بافت و مجموعه های آموزشی می-باشد که در حال حاضر به صورت فعال در حال انجام فعالیت تخصصی و خدمات¬رسانی می¬باشند.

  • ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان برعهده جناب آقای دکتر علیرضا فلاح نصرت¬آباد می باشد. این مرکز دارای سه معاونت تحت عناوین معاونت پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها و معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی و معاونت آموزشی می باشد. و نیز در سطوح میانی نیز دارای 5 بخش ، 7 ایستگاه و 3 پایگاه تحقیقاتی تخصصی همراه رؤسای مربوطه مستقر در شرق، غرب و جنوب گیلان می¬باشد.

  • قرمز
  • 01333690113 و 01333690064
  • --
  • gilan.areeo.ac.ir
توسط : tahghigh ۱۴ آذر