شهرداری رشت

  • گیلان
  • رشت
  • شهرداری رشت یک نهاد عمومی اما غیردولتی است در شهر رشت تأسیس شد شهرداری رشت سابقه‌ای همتراز با شهرداری تهران دارد پس از شکل‌گیری مشروطیت در ایران با تصویب قانون بلدیه در ۱۲۸۶ خورشیدی رسماً تأسیس شد و در زمره اولین بلدیه‌های ایران است؛ و پیش از تصویب قانون بلدیه اداره شهر بر عهده انجمن بلدیه رشت بود.این نهاد عمومی مسئولیت اداره کلانشهر رشت را به عهده دارد. مدیریت این سازمان با شهردار رشت است که از طریق آرای شورای شهر رشت انتخاب می‌شود و حکم وی توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود. شهرداری رشت، شامل ۵ منطقه‌است که اداره مناطق شهری رشت به عهده شهردار منطقه می‌باشد و هر منطقه شامل 3 ناحیه شهری است که مجموعا ۱۵ ناحیه شهری می‌باشد، این نواحی شامل بر ۵۵ محله شهری است. بودجه شهرداری از درآمدهای نقدی و غیرنقدی خودش و عوارض پرداختی شهروندان رشتی تأمین می‌شود.

  • شهردار رشت جناب آقای دکتر سید محمد احمدی می¬باشند. حوزه¬ شهردار اكنون از 4 بخش مديريتي اصلي كه مستقيما زير نظر شهردار مشغول به كار هستند، تشكيل ميشود.كه اين حوزه ها عبارتند از:-1 مديريت روابط عمومي-2 مديريت حقوقي-3 مديريت ارزيابي و پاسخگويي به شكايات-4 مديريت حراستو هم چنين ساختار شهرداري از 5 معاونت كه اين معاونت ها نيز شامل موارد ذيل مي باشند تشكيل شده است.-1 معاونت شهرسازي ومعماري-2 معاونت برنامه ريزي و حمل و نقل ترافيك-3 معاونت و اداري و مالي-4 معاونت حمل و نقل و امور زیربنائی-5 معاونت خدمات شهريلازم به ذكر است كه شهر رشت شامل 5 منطقه شهرداري مي باشدكه هرمنطقه نيز داراي 3 ناحيه مي باشد.مسئوليت و مرجع مربوطه به منظور پايش و ارزيابي عملكرد شهرداري رشت به بخش مديريت ارزيابي وپاسخگويي به شكايات اين سازمان مي باشد.

  • نارنجی
  • شهرداری رشت
  • 33669908
  • info@rasht.ir
  • www.rasht.ir
توسط : shahrdari ۱۳ آذر