شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان

  • گیلان
  • رشت
  • شرکت سهامي برق منطقه اي گيلان مسئوليت تامين انرژي الکتريکي مطمئن و پايدار در منطقه تحت پوشش جغرافيايي خود را عهده‌دار بوده و در جهت نجام ماموريت‌هاي محوله متعهد به ارایه خدمات فراگير، مطمئن و اقتصادي برق به مشترکين خود مي‌باشد. فعاليت هاي صنعت برق در گيلان از سال 1282 ﻫ.ش و با اخذ امتياز انحصاري احداث چراغ برق بمدت 50 سال توسط آقا محمد حسين رئيس التجار معروف به باقراف از مظفرالدين شاه قاجار شروع و پس از مدت کوتاهي به حاج ميرزا محمد عليخان معيني ملقب به معين السلطنه گيلاني واگذار گرديد و ايشان در سال 1283 ﻫ.ش اولين کارخانه چراغ برق رشت را در خيابان چراغ برق (17 شهريور کنوني) به قدرت 200 اسب بخار تأسيس نمود که امور فني آن را کارشناسان آلماني بعهده داشتند. با وجود مساعي معين السلطنه، به دليل نامطلوب بودن درآمد کارخانه در 20 سال اول تأسيس ، به ناچار 4/3 امتياز خود را به سه نفر زرتشتي واگذار و به همراه شرکاي جديد، "شرکت روشنايي معيني و شرکاء" را تأسيس نمود و متعاقب آن يک دستگاه ژنراتور ديگر در رشت، و دو دستگاه در شهرهاي انزلي و لاهيجان نصب گرديد. اين شرکت در سال 1326 ﻫ.ش با مجموع 250 کيلووات قدرت و 1100 مشترک در رشت، تحويل شرکت سهامي خصوصي برق رشت گرديد و تا سال 1343 عهده دار مديريت امور برق رشت بوده و پس از ملي شدن صنعت آب و برق و تأسيس شرکت برق منطقه‌اي گيلان، تأسيسات منصوبه خود را که شامل 4100 کيلووات قدرت و حدود 13000 مشترک بوده تحويل شرکت برق منطقه اي گيلان داد و از آن زمان تا کنون، اين شرکت با همت و تلاش مديريت و کارکنان خود شاهد رشد و توسعه چشمگيري بوده و تأسيسات زيربنايي گسترده اي را ايجاد نموده است که امروزه علاوه بر تأمين برق بيش از 900000 مشترک و 2086 روستاي برقدار (بیش از دو و نیم میلیون نفر)، مقدار دو سوم انرژي توليدي نيروگاه هاي خود را از طريق خطوط انتقال سراسري به استانهاي همجوار ارسال مي نمايد و از نظر شاخص تراکم شبکه خطوط و ظرفیت پست های انتقال و فوق توزیع موجود، در جایگاه دوم از شانزده شرکت برق منطقه‌ای کشور قراردارد.

  • آقای مهندس بهمن داراب زاده، دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی الکترونیک- ابزار دقیق از دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباس پور)، مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان می باشند. همچنین ایشان به عنوان ریاست انجمن مهندسین برق و الکترونیک استان گیلان و ریاست انجمن انرژی استان گیلان نیز مشغول به فعالیت می باشند.آقای مهندس علیرضا جوادی معاون برنامه ریزی و تحقیقات، به عنوان یکی از پنج معاونت این شرکت در حال انجام فعالیت های حوزه خود بوده و بر عملکرد دفتر تحقیقات در امور مرتبط با فعالیت های پژوهشی نظارت می نمایند.شرکت برق منطقه ای گیلان آماده دریافت پیشنهادهای تحقیقاتی مرتبط با حوزه صنعت برق از پژوهشگران و اساتید محترم دانشگاه ها می باشد.

  • زرد
  • 01333331308
  • info@gilrec.co.ir
  • https://gilrec.co.ir
توسط : bargh ۱۳ آذر