شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

  • گيلان
  • رشت
  • شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در زمینه شناخت ، مطالعه، ایجاد و توسعه، حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب و تکالیف نظارتی مندرج در قوانین و مقررات و کارگزاری وزارت نیرو در صدور مجوز استفاده از منابع آب مورد نیاز بخش های مختلف مصرف را عهده دار می باشد. این شرکت در اجرای فرآیندهای کاری خود و تأمین رضایت ذینفعان و مشتریان و به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده، متعهد می گردد که در راستای اجرای تعهدات و کسب رضایت مشتریان و بهبود مستمر کیفیت فرآیندهای کاری گام بردارد.

  • مهندس وحید خرمی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان که پیش از این معاونت حفاظت و بهره برداری، ریاست سدهای استان گیلان و نیروگاه های برق آبی را نیز در پرونده کاری خود دارد.

  • آبی
  • شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
  • 01333669021
  • info@glrw.ir
  • www.glrw.ir
توسط : aabmantaqe ۱۳ آذر