سازمان منطقه آزاد انزلی

  • گيلان
  • بندر انزلی
  • در پی سفر ریاست جمهوری وقت به شهرستان انزلی و با توجه به خواست همگانی و بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال 1375 منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی در دو بخش جداگانه تعیین گردید و در سال 1382 منطقه ویژه اقتصادی انزلی به منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی بدل شد و در سال 1383 نیز اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت و محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در سال 1384 از طرف هیئت وزیران تعیین و ابلاغ شد .

  • ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بر عهده آقای دکتر روزبهان می باشد .

  • سیاه
  • سازمان منطقه آزاد انزلی
  • 34437671
  • info@anzali-fz.org
  • www.anzalifz.ir
توسط : mantagheh ۱۵ آذر