سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان

  • گیلان
  • رشت
  • عصر جدید را می توان دوران پژوهش های علمی پیشرفته نامید. گسترش دانش، تکنولوژی های نوین و توانایی استثنایی بشر معاصر در حل معضلات و مسایل مبتلا به جامعه را می توان حاصل پژوهش خواند . بنابراین تولید دانش و فناوری از یک طرف منجر به ارتقاء جایگاه علمی کشور و از سوی دیگر باعث بهبود وضع زندگی مردم و رفاه عمومی می گردد. در استان گیلان بیش از 30 واحد دانش بنیان تولیدی از نوع اول و دوم فعالیت می نمایند . که با توجه به پتانسیل های موجود، این استان ظرفیت و توان داشتن واحدهای دانش بنیان بیشتری را دارد که برای رسیدن به این هدف نیاز به همکاری و همت همگانی برای این امر و ایجاد ظرفیت های جدید برای توسعه و اعتلای استان می باشد . هفته پژوهش و فناوری فرصت مناسبی برای توجه و تمرکز بر روی ابعاد مختلف امر پژوهش و فناوری فراهم می آورد. در همین ارتباط تمرکز بر روی واحدهای منتخب و قرار دادن پژوهشها و نوآوری های آنان در دید عموم علاوه بر ایجاد انگیزه در فعالان این عرصه و دانشجویان و نخبگان، باعث توسعه و تقویت این امر در بین پژوهشگران جامعه خواهد شد. اینجانب نیز به نوبه خود از زحمات تمامی دست اندرکاران در این عرصه مهم تشکر و قدر دانی می نمایم و امید آن دارم تا همواره در تمام مراحل کاری و زندگی موفق و پویا باشند .

  • در سال 1390 پس از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری در زیر مجموعه وزارت صمت تشکیل گردید . بر همین اساس در سازمان های استانی اداره آموزش ، پژوهش و فناوری بر اساس چارت سازمانی به عنوان زیر مجموعه ریاست سازمان مشغول به فعالیت گردیدند. از اهم وظایف این اداره بر اساس دستورالعمل ها ، صدور مجوز های مختلف در زمینه های پژوهشی ، تحقیقاتی و مشاوره ای برای اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاهی و دست اندرکاران عرصه صنعت و معدن می باشد. صدور گواهی و پروانه مراکز پژوهشی صنعتی و معدنی برای فعالیت های پژوهشی ، صدور گواهی و پروانه فنی مهندسی برای فعالیت های مشاوره ای برای واحد های صنعتی و معدنی ، صدور گواهی و پروانه تحقیق و توسعه برای واحدهای صنعتی که ساختار فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی را در واحدهای خود ایجاد نمود ه اند ، صدور پروانه نرم افزاری برای شرکت های دارای فعالیت های نرم افزاری و تولید انواع نرم افزار و اپلیکیشن ، از جمله این مجوز ها می باشند این اداره همچنین در زمینه آموزش واحدهای صنعتی و معدنی برنامه ریزی و هماهنگی لازم را انجام می دهد. از مهمترین اهداف این اداره برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه می باشد که در همین راستا این اداره رابطه تنگاتنگی با مجموعه ارتباط با صنعت دانشگاه های استان دارد. حمایت از توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (طرح ملی تاپ) در واحدهای صنعتی ، در چهارچوب همین ارتباط قرار می گیرد. همکاری در اجرای طرح هایی نظیر کارآموزی دانشجویان و کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی ، حمایت از حقوق مالکیت فکری و صنعتی، اختراعات و طرح های صنعتی نو و مستند سازی و تنظیم اظهار نامه های ثبت نشان جغرافیایی کالاها ، کمک به ارتقاء بهره وری در واحدهای صنعتی و معدنی از دیگر وظایف این اداره محسوب می گردد . در نهایت باید عنوان نمود که هر آنچه که به رشد فناوری و نوآوری و تحقیق و پژوهش و سرانجام به بومی سازی دانش در واحد های صنعتی و معدنی منجر می گردد در زمره وظایف این اداره می تواند جای گیرد .

  • بنفش
  • 01333428083
  • gilan@mimt.gov.ir
  • http://gil.mimt.gov.ir
توسط : sanatmadan ۱۴ آذر