طرح های رونمایی

  • گیلان
  • رشت
  • در غرفه طرح های رونمایی، دستاوردها و طرح های منتخب بیست و یکمین نمایشگاه دستاودرهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان گیلان در اختیار بازدید کنندگان محترم قرار داده شده است.

  • طرح های منتخب بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار استان گیلان

  • زرد
  • 01333461541
  • info@gstp.ir
  • www.gstp.ir
توسط : roonamaaee ۱۵ آذر