دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتطامی استان گیلان

  • گيلان
  • رشت
  • دفتر تحقیقات کاربردی یکی از تشکیلات مجموعه پلیس گیلان می باشد این مجموعه در سال 1389 تشکیل شده است از جمله وظایف آن پشتیبانی علمی از ماموریت های پلیس های تخصصی و احصاء آسیبب ها مبتلابه استان، آسیب شناسی مسایل اجتماعی و انعکاس آن به متولیان امر در استان می باشد.این مجموعه از سال 1390 بر اساس سیاست های ابلاغی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا در سه حوزه پژوهشی؛ اشتغال، نظم و امنیت - حوزه جغرافیای انتظامی و درون سازمانی فعالیت می نماید در واقع ویترین علمی پلیس با مراکز علمی و دانشگاهی می باشد . از جمله فعالیت های مهم این مجموعه تحقیقاتی و پژوهشی: 1- تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی 2- انجام طرح ها پژوهشی درون و برون سازمانی مرتبط با سه حوزه پژوهشی؛ اشتغال، نظم و امنیت - حوزه جغرافیای انتظامی و درون سازمانی3- برگزاری میزگردها و جلسات هئیت اندیشه ورزی پیرامون آسیب های مبتلابه استان 4-برگزاری همایش های علمی در راستای توسعه امنیت پایدار و مشارکت در همایش های مرتبط با حوزه نظم و امنیت 5- انعقاد تفاهم نامه با مراکز علمی و دانشگاهی و سازمان های مرتبط 6- شناسایی نخبگان و پژوهشگران و ایده پردازان درون و برون سازمانی 7- برگزاری جلسات شورای پژوهش و دانش متشکل از اعضای هیت علمی دانشگاه (اساتید درون و برون سازمانی )8- برپایی نمایشگاه ههای مطالعاتی و پژوهشی در حوزه نظم و امنیت و بیانیه گام دوم انقلاب 9- انجام طرح های پژوهشی در حوزه نظم و امنیت در ازای کسری خدمت (استفاده از نخبگان مشمول)10- تعیین اولویت های پژوهشی بر اساس نیازسنجی های پژوهشی درون و برون سازمانی 11- تولیدات دانشی از قیبیل تالیفات ، مقالات پژوهشی ، کاربست های پژوهشی و ... .12- انتشار فصلنامه تخصصی دانش انتظامی13 حمایت از پایان نامه و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه نظم و امنیت 14- مشارکت در جشنواره های علمی ( خوارزمی، فارابی، ایپاس، اینوتکس و ...)

  • -

  • سبز
  • دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتطامی استان گیلان
  • 01321824290
  • gtahghighat@police.ir
  • gtahghighat@police.ir
توسط : entezami ۱۳ آذر