دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان

  • 'گیلان
  • رشت
  • فعالیت های آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی- واحد استانی گیلان در سال 1374 با یک رشته تحصیلی آغاز شد و هم اکنون پس از گذشت ربع قرن فعالیت، دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان با داشتن حدود 50 هزار فارغ التحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی و 15 مرکز آموزش علمی کاربردی فعال و 5 مرکز نوآوری تخصصی با موضوعات :1-مرکز نوآوری خدمات بندری و دریایی2-مرکز نوآوری اپتیک و صنایع وابسته3- مرکز نوآوری طراحی پوشاک4- مرکز نوآوری شهر هوشمند 5- مرکز نوآوری اعضای مصنوعی بدن و صنایع وابسته و با تجهیز و راه اندازی فضای کاراشتراکی در جهت گسترش مهارت آموزی و کارآفرینی گام بر می دارد.

  • ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان گیلان بر عهده ی جناب آقای دکتر بابک نوروزی عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی دانشکده فنی دانشگاه گیلان میباشد. همچنین واحد استان گیلان دارای دو معاونت علمی و اجرایی نیز میباشد که معاونت علمی دانشگاه بر عهده ی خانم دکتر زیبا خدایی میباشد.

  • آبی
  • دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان
  • 01333782737
  • gilan@uast.ac.ir
  • https://gi.uast.ac.ir