بنیاد نخبگان استان گیلان

  • گیلان
  • رشت
  • بنیاد نخبگان استان گیلان بر اساس مفاد سند راهبردی کشور در امور نخبگان و در چارچوب اساسنامه، دستورالعمل و ضوابط بنیاد ملی نخبگان، فعالیت خود را رسما از سال 1389 در رشت آغاز نمود. اهم وظایف بنیاد کمک به شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر استان در چارچوب آیین¬ نامه احراز نخبگی و استعداد برتر، هدایت و توانمندسازی برای شکوفایی استعداهای برتر و نخبگان استان، حمایت از نخبگان و استعداهای برتر در فعالیت‌های علمی و فناوری در استان گیلان، ایجاد و تقویت زمینه‌های همفکری میان نخبگان و استعدادهای برتر با یکدیگر و با مؤسسات و سازمان‌های علمی، پژوهشی و مسئولان اجرایی استان گیلان و زمینه سازی برای اثرگذاری نخبگان و تکریم و الگوسازی از نخبگان و سرآمدان می‌باشد. بنیاد نخبگان استان گیلان برای شناسایی و حمایت مادی و معنوی نخبگان و بهره‌¬مندی از استعداد و توانایی‌های آنان در راستای ارتقای تولید علم و فناوری و پیشرفت همه جانبه و متوازن استان گیلان برنامه‌های متنوعی مانند برنامه ملی شهاب (شناسایی و هدایت استعدادهای برتر) (با همکاری آموزش و پرورش)، مدارس خلاقیت و ایده‌پردازی و برنامه دوست علمی را در دست اجرا دارد.

  • دکتر مسعود اصفهانی ریاست بنیاد نخبگان استان گیلان (استاد دانشگاه گیلان) را بر عهده دارند.

  • زرد
  • 01333360900
  • guilan@bmn.ir
  • https://guilan.bmn.ir
توسط : nokhbegan ۱۳ آذر