اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

 

 

  • گيلان
  • رشت
  • اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان هم راستا و مجری سیاست های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان بوده و خدماتی در حوزه تعاون، روابط کار، اشتغال و امور اجتماعی به جامعه هدف خود ارائه می نماید. در همین راستا تشکیل، ترویج و نظارت بر تعاونی های – روابط کارفرمایی و کارگری، بازرسی کار، تشکلات کارگری و کارفرمایی و همچنین بیمه بیکاری در حوزه روابط کار – اشتغال و هدایت نیروی کار، توسعه کارآفرینی و همچنین دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال استان و امور اجتماعی کارگران، امور ورزش کارگران و همچنین آسیب های اجتماعی این اداره کل خدمات ارائه می نمایند .

  • عباس علیزاده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان می باشد که در استان رئیش شورای هماهنگی مدیران دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان گیلان می باشد.

  • آبی
  • اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان
  • 01333461701
  • r.omoumi.guilan.mcls@iran.ir
  • https://guilan.mcls.gov.ir
توسط : taavon ۱۴ آذر