اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

 

 

  • گيلان
  • رشت
  • پژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامانمند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته‌ها است با توجه به اهمیت همکاری دستگاه های استان در امر پژوهش ، نوع و سطح فعالیت های پژوهشی یکی از شاخص های اصلی توسعه وپیشرفت محسوب می شود و موفقیت در تمام فعالیت ها ی مربوط به توسعه به نحوی به گسترش فعالیتهای پژوهشی بستگی دارد. نقش پژوهش در توسعه همه‌جانبه پایدار چنان برجسته و انکارناپذیر است که می‌توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در همه حوزه‌ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه دانست.گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش وپرورش استان گیلان در سال جاری پس از فرخوان، 135 عنوان پژوهشی جمع آوری نموده كه پس از داوری دركمیته تخصصی 21عنوان برگزیده گردید كه پس از تصویب اولویت ها اطلاع رسانی گردید. همچنین در سال 99 تعداد 35 طرح اقدام پژوهی، تعداد 2 نفر فناور برتر، تعداد 22 عنوان پایان نامه ،نیز در سال جاری به دبیرخانه گروه تحقیق و پژوهش ارائه شده است.

  • گروه تحقیق و پژوهش(پژوهشکده تعلیم وتربیت) از زیرشاخه های معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع بعنوان متولی امور پژوهشی اداره کل آموزش وپرورش استان گیلان می باشد. این گروه تلاش دارد با انجام فعالیت های پژوهشی در جهت ارتقا کیفیت امور آموزش و پرورش از قبیل طرح پژوهی، اقدام پژوهی، تجارب برتر پژوهشی، پایان نامه نویسی و توانمند سازی پژوهشگر برتر گامی در این راستا بردارد.

  • قرمز
  • اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان
  • 01333729770
  • p.t.t.guilan@gmail.com
  • https://ptt.guilan.medu.ir